tisdag 29 december 2015

Comics 101: Definitioner och Termer

När man nämner Comics, eller graphic novels, eller comic books eller whatever, så känner säkerligen de flesta av er till vad man pratar om. Tänker ni på originalformatet som exempelvis Batman eller Superman dök upp i så är ni helt rätt!


En av de första och stora individerna, Will Eisner, inom comics världen definierade comics som "sequential art - in which images and letters(words) together form a narrative". Dock kom senare Scott McCloud och definierade comics som:


Sequential art räcker egentligen för att beskriva comics i sig. Dock ger McClouds definition ett bredare perspektiv på vad comics kan vara och ger dem därav exempelvis en lite annan historia. McClouds definition gör det möjligt att förutom comic books, graphic novels och så vidare, även inkludera hieroglyfer från antika Egypten och tapestry/gobelänger och annat liknande.

Jag ser väl snarare comics som en umbrella-term för comic books, graphic novels, cartoons, comic strips, och manga. Här kan man ju nu ta ett steg längre och definiera dessa olika comics också. Några känns ganska självklara, dock finns det allt mer diskussioner angående skillnaderna mellan comics, comic books och graphic novels.

Vissa likaställer "comics" med "graphic novels", som om det vore olika saker. Men så är det inte. Comics är ett ord för mediet och inget format, vilket graphic novels är. Graphic novels är som sagt en typ av comics.

 

Comic book - graphic novel = comics!

Mestadels skiljer man på comic books och graphic novels i och med deras längd. Comic book är typ ca 25 sidor medan graphic novels oftast är minst över hundra sidor.

Dock finns det en intressant distinktion att göra mellan graphic novels och graphic novels. Yes, I wrote it twice! Jag har alltid tyckt att det är svårt att beskriva Shaun Tans graphic novels med samma ord som jag beskriver Batman graphic novels. Dock stöttet jag på uttrycket "art comics" i boken Reading Comic - what they are and how they work. Wolk, författaren, delar upp comics i mainstream comics och art comics. Där mainstream comics är mycket av det som producerad av DC Comics och Marvel. Art comics däremot lägger mer fokus på "the artist" dennes stil, ideér och liknande - vilket jag vill säga att vi hittar i Shaun Tans böcker (och i hans fall lutar de även lite åt bilderboks-hållet), men sedan har vi även Daniel Clowes Ghost World som lutar lite mer åt comics hållet.

Graphic novel?
Graphic novel?
Utöver vad orden faktiskt innebär så kan man även fundera på vilka konotationer dessa ord har. Wolk, återigen, liknar skillnaderna mellan comic books och graphic novels med en klasskamp. Där comic books är det dåliga/billiga inom comics och graphic novels är det fina/värdefulla. Konceptet/ordet "graphic novels" uppkom i ett försök att legitimera comics och deras berättelser. Man försöker alltså bara sätta ett finare ord på någonting som är och bygger på exakt samma konventioner. Beroende på vilket ord folk använder, så försöker de att positionera sig själva. Comics/comic books = dåligt. Graphic novels = bra.

Det här är en viktig aspekt för att förstå comics. Jag har läst peer-reviwed, journal published, texter där forskarna inte alls verkar ha koll på detta. Vilket blir ganska ironiskt när de promotar Maus som ett av de mer exemplariska graphic novels:en som finns. Men inte vet om att Maus först publicerades som individuella (comic books!) i en comics antologi, för att senare slås ihop till samlingsvolymer (graphic novels).  Jag skrattade åt forskarna när jag läste den här texten - av flera anledningar!


Referenser:
Eisner, W. (2008). Comics and Sequential Art: Principles and Practices from the Legendary
Cartoonist. New York: W.W. Norton & Company Inc.
McCloud, S. (1993). Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Harper Collins.
Wolk, D. (2007). Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean.
Philadelphia: Da Capo Press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar