onsdag 22 juli 2015

Superboy #1 - Scott Lobdell

Grown from a combination of Kryptonian and human DNA, the Clone was no more than a set of data to the scientists of Project N.O.W.H.E.R.E. But when the scope of his stunning powers was revealed, he became a deadly weapon! Now the question is: can a clone develop a conscience? (beskrivning lånad från goodreads)

Tyvärr intresserade detta inte mig så enormt mycket men det finns helt klart intressanta aspekter av Superboy. Dels hela grejen med hur/varifrån de har fått tag i Kryptonian DNA, och framför allt vilka konsekvenser blandningen av dessa två DNA får. 

Det verkar finns stora möjligheter att leka med vare sig en klon kan utveckla ett medvetande, eller inte? Så om man är intresserad av detta är Superboy en möjlig comic att läsa! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar