fredag 1 januari 2016

Comics 102: Forskning kring comics

Här kommer en kort sammanställning (som ändå blev ganska lång) av forskning om comics i relation till framför allt engelskaundervisning.

Literacy
Historiskt sett har mycket kritik förts fram emot comics för att de inte ska kunna utveckla literacy hos människor. Alltså läs och skrivfärdigheter. Det är en ganska allmän kritik som fortfarande lever kvar även fast det inte finns så mycket forskning som stödjer detta. Det var en snubbe på typ 50-talet, Fredric Wertham, som skrev en bok som heter Seduction of the Innocent. Där han hade gjort "forskning", där han undersökte vad kriminella ungdomar i fängelse läste. Det visade sig att de läste mycket comics och därav drog han typ slutsatsen att comics var farliga då de drev ungdomar till "delinquency". Mycket kritik har riktats mot det här verket men tankarna finns ändå att comics är farliga/dåliga. Dock visar den forskning som jag har läst att comics faktiskt kan användas till att utveckla literacy.

Functional literacy handlar om den typiska definitionen av literacy som finns - alltså att utveckla läs och skrivfärdigheter. Daniella Elsner har skrivit ganska mycket just om multiliteracy i förhållande till comics och enligt henne kan comics användas till att utveckla functional literacy precis som andra texter - om inte bättre än andra texter. För comics har oftare ett mer lexikalt "tätt" språk, med svårare och mer specifika ord än många andra typer av texter. De har inte samma utrymmer att förklara saker utan måste i texten förklara saker så specifikt som möjligt. Även fast comics kanske ofta har ett svårare språk så får man som läsare ofta stöd i och med bilderna som hjälper läsare att förstå. Det leder oss vidare till visual och multimodal literacy.

Dessa handlar om förmågan att läsa och tolka texter som blandar olika medium - exempelvis text och bilder. Comics är ypperliga till att utveckla detta då de bygger på en interaktion mellan bild och text. Visserligen kan man också utveckla det när man kollar på film men där har man ju en svårighet i och med att film hela tiden är i constant motion - man kan inte stanna och "läsa" om på samma sätt som i comics. I comics behöver vi oftast både texten och bilderna för att förstå situationen då de berättar samma story men nödvändigtvis inte visa samma sak. Därav måste man kunna förstå hur både bilden och texten är sammankopplade.

Critical literacy handlar om att man som läsare med ett kritiskt öga kan läsa comics. Comics är ofta berättade ut ett personligt perspektiv och kan inte tas som en allmän "sanning"(precis som vilken annan bok som helst). Det handlar även om att man kan förstå vad saker och ting betyder. Om vi tar Spiegelman's Maus till exempel som terkommer hela tiden inom detta område, så betyder den boken inte att människor faktiskt var katter och råttor under den tiden(kanske löjligt exempel men ändå talande), utan att det hade andra konnotioner/kopplingar. För er som har sett Inglorious Bastards så känner ni igen öppningsscenen när Waltz gör jämförelser med olika djur. Critical Literacy handlar om att man utvecklar denna förståelsen för comics, böcker och deras kontext.

Literary Literacy är ett koncept som ni antagligen inte känner till på samma sätt som ni kanske gör med de andra. Enkelt sätt handlar det om kärlek till böcker, vad de står för, handlar om och kan göra. Ni som läser det här har det. Ni gillar böcker och ser ett värde i att läsa böcker. Alla har inte det, speciellt inte i dagens samhälle med de teknologiska möjligheterna vi har. Comics anses då vara ett bra sätt för att få folk att nå hit och skapa sig en literary literacy.

Motivation till att läsa och lära
Majoriteten av comics som publiceras görs det i underhållningssyfte med en poäng om att de ska vara spännande/roliga/intressant/läsvärda bland annat. Om de inte är det så kommer de inte att sälja och då finns det egentligen inte så stor poäng i att publicera det - om man inte vill att folk ska läsa det. Men i och med detta så har comics en "fun factor" som många andra typiska undervisningsmaterial kanske inte har. Visst är kul att säga att man har läst Brott och Straff men det är inte en rolig/bra upplevelse att göra det! På det sättet är comics oftast kanske lite roligare att läsa.

Sedan har comics även det visuella som också kan vara motiverande till att läsa dem. Bilder är viktiga!

En annan intressant aspekt är att många som läser comics gillar att göra det för att de känner att de har "ownership" och kontroll över läsningen.Unga känner att de har större kontroll över sin läsning om de läser saker som de gillar/vill läsa.

Lära från comics
Ni som är insatta i comics-världen inser ju självklart hur mycket comics det finns och att de tar upp en massor av olika intressanta saker. Man kan läsa comics om historiska händelser, personliga berättelser, coming-of-age stories, äventyr, superhjältar och såååå mycket mer. Dock finns det de som tror att comics bara är mindless superhjälteberättleser med stereotypa genusbilder och liknande. Men så är det ju verkligen inte längre. Det finns dåliga superhjälteberättelser men det finns också otroligt bra superhjälte-berättelser och andra jättebra berättelser som inte alls har med superhjältar att göra.

Jag läste en intressant studie där man hade jämfört elevers förmåga att lära sig innehåll, typ om historiska händelser, från olika typer av texter. Några fick läsa en vanliga text-text, några fick läsa en text med illustrationer och några fick läsa en comic. Alla texterna hade samma innehåll som skulle läras. Och den studien visar att elever kan lära sig innehåll bättre från comics och den illustrerade texten än från en klassisk text-text. Det indikerar ju att man faktiskt kan lära sig saker från comics.

Det finns även en annan studie som undersökte vare sig elever kan uppskatta seriösa ämnen i comics formatet. Tyvärr gavs det inga större förklaringar till detta, förutom att eleverna ansåg att de kunde det. Intressant i den studien är för övrigt att de pekar på att kunskap om comics är viktigt för att dem ska bli mer uppskattade i samhälle. Vilket är lite därför som jag gör hela den här grejen! Kunskap är viktigt!

Språkinlärning
Det finns många positiva aspekter med comics i relation till språkinlärning. Då tänker jag framför allt språkinlärning som att lära sig ett nytt språk, typ engelska för oss som svenskar eller svenska för invandrare/flyktingar. Språket som används i comics är dels en "autentisk språkkälla", språket används till det och så som det skrivs utan att var tillgjort. Det är en viktig del av språkinlärning - att man kommer i kontakt med språk så som människor använder det. Sedan har man även bilderna som kan hjälpa läsarna att tolka texten och att först vad som händer. Comics innehåller även mindre text än vanliga böcker, visserligen kan det vara ganska svår text ibland men det beror helt på vilken comics man läser. Men bara det att det är mindre text blandat med bilderna kan göra att comics känns mer lätthanterliga för läsare som inte är så duktiga på språket.


Som sagt en kort sammanställning av forskning kring comics i undervisning. Det finns en hel del intressant forskning kring detta, tycker jag iallafall!

Några referenser som nämnts i texten och som är allmänt intressant att läsa:
Cary, S. (2004). Going Graphic: Comics at Work in the Multilingual Classroom. Portsmouth:
Heinemann.
Chun, C. W. (2009). Critical Literacies and Graphic Novels for English-Language Learners:
Teaching Maus. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53 (2), pp. 144-153.
Elsner, D., Helff, S., & Viebrock, B. (2013). Films, Graphic Novels & Visuals: Developing
Multiliteracies in Foreign Language Education - An Interdisciplinary Approach. Berlin: LIT verlag.
Hammond, H. (2012). Graphic Novels and Multimodal Literacy: A High School Study with
American Born Chinese. Bookbird, 50 (4), pp. 22-32.
Mallia, G. (2007). Learning from the Sequence: The Use of Comics in Instruction.
ImageTexT: Interdisciplinary Comics Studies, 3 (3), pp. 1-7.
Norton, B. (2003). The Motivation Power of Comic Books: Insights from Archie Comics
Readers. The Reading Teacher, 57 (2), pp. 140-147.
Versaci, R. (2008). "Literary Literacy" and the Role of the Comic Book: Or, "You Teach a
Class on What?"". In N. Frey, & D. Fisher, Teaching Visual Literacy: Using Comics,
Graphic Novels, Anime, Cartoons, and more to Develop Comprehension and Thinking
Skills (pp. 91-111). Thousand Oaks: Corwin Press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar