onsdag 13 juli 2016

The Great Gatsby - F. Scott Fitzgerald

'I believe that on the first night I went to Gatsby's house I was one of the few guests who had actually been invited. People were not invited - they went there.'

After the war, the mysterious Jay Gatsby, a self-made millionaire pursues wealth, riches and the lady he lost to another man with stoic determination. When Gatsby finally does reunite with Daisy Buchanan, tragic events are set in motion. Told through the eyes of his detached and omnipresent neighbour and friend, Nick Carraway, Fitzgerald's succinct and powerful prose hints at the destruction and tragedy that awaits. (beskrivning lånad från goodreads, finns även på bokus, cdon och adlibris)


Den här boken faller kanske inte riktigt mig i smaken. Jag läste väl mest den här boken för att de är en sådan bok som man borde ha läst - speciellt som blivande lärare i engelska. 

Det kan ha varit så att jag bara inte uppfattade saker och ting i boken för att jag var ganska ointresserad men jag ser inte riktigt att boken handlar om det som folk säger om den. Jag kan förstå att den handlar om det folk säger men jag upplever inte det i min egna läsning. Men som sagt mycket sannolikt på grund av mitt ointresse.

Det är nästan mer kul att bara kolla på klipp om boken än att läsa den:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar