onsdag 3 oktober 2012

Chuckle

A weird post about a word...


chuck·le
Noun(substantiv, namn på saker och ting)
intr.v. chuck·ledchuck·lingchuck·les
1. To laugh quietly or to oneself.
2. To cluck or chuck, as a hen.

A quiet laugh of mild amusement or satisfaction.

chuckle(samma ord, möjligen att man faktiskt betonar det olika i de olika sammanhangen)
Verb(verb, saker som man gör)
1. To laugh softly or to oneself
2. (Life Sciences & Allied Applications / Zoology) (of animals, esp hens) to make a clucking sound

a partly suppressed laugh

Synonymer
Chortle
Laugh softly
giggle
snigger
titter
laugh

översättning
Skrocka
Småskratta

Det första jag tänker poängtera är att jag refererar till ordet chuckle i benämningen som ett skratt och inte lätet som hönor gör.

Poängen med inlägget är att jag verkligen gillar ordet chuckle och dess innebörd och att det det inte finns någon bra översättning till svenska. Chuckle är ett ord som OFTA förekommer i YA-böcker och fanfiction och likande(eller är det bara jag som tycker det?) och det är ett jätte-mysigt ord. Chuckle. Men så på svenska: skrocka. Skrocka?! Det låter inte alls lika mysigt, och små skratta tycker jag inte har samma innebörd. Vilket är synd. För det skulle vara trevligt att ha en svenska motsvarighet, som var lika trevligt att använda. För vem har någonsin skrockat? Chuckled däremot, det tror jag att många har gjort.

Jag inser att ordet självklart inte behöver användas i ett greater-good-syfte, men det är så jag hoppas att ordet används.

Detta leder alltså fram till två frågor:
1) finns det något bättre motsvarighet till CHUCKLE än skrocka?
2) om vi skulle skapa ett eget ord, hur skulle vi göra det?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar